Panorama. A history of Belgian design from Art Nouveau until the 1980s.

Een geschiedenis van het design in België van Art Nouveau tot de jaren 1980. De tentoonstelling biedt een overzicht van honderd jaar modern design in België. Met de wereldbefaamde Art nouveau die zich tegen het einde van de negentiende eeuw ontpopt in Brussel als startpunt, wordt de ontwikkeling van design in de loop van de twintigste eeuw geschetst: de sociale aspiraties van de avant-gardebeweging tijdens het interbellum, de pedagogische experimenten van de La Cambre-school, de naoorlogse designgekte, de promotie van modernistisch Belgisch design door het Brusselse Design Centre en de impact van de ecologische crisis in de zeventiger jaren. Objecten, grafisch werk, afbeeldingen en authentieke filmfragmenten belichten de vele aspecten van design in België: niet alleen was design beladen met de utopische gedachte om de alledaagse leefwereld te verbeteren, maar het werd ook ingezet als een krachtige stimulans voor de nationale economie en als lichtbaken van de Belgische natie op internationale toonaangevende tentoonstellingen.